SSSSLIDE

初心者の皆さんに伝えたいこと

byYamamoto Kazuhisa

2014/07/26にアップロード

2014年7月26日(土)
岡山Ruby, Ruby on Rails勉強会で発表した内容です。

参照元: http://www.slideshare.net/kazuhisa01/ss-37375647